Försäljningsvillkor vid köp av våra hållare


Som konsument som handlar hos IsiCom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. IsiCom AB är ansvarigt företag för sidorna www.proudstands.se samt www.thoughtested.se.

1. Tillämplighet

IsiCom ABs Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av IsiCom AB publicerade försäljningsvillkor.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på IsiCom AB:s webbsida utgör IsiCom AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på IsiCom AB:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på IsiCom AB:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. IsiCom AB hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på IsiCom AB:s webbsida. Priserna anges i SEK och inkluderar moms. 

IsiCom AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan IsiCom AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på IsiCom AB:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan göras genom Klarna AB antingen med kort eller faktura/delbetalning - som då ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna AB och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna AB på det konto som anges på fakturan. IsiCom AB förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna AB:s villkor för faktura och delbetalning/konto

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos IsiCom AB accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från IsiCom AB:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos IsiCom AB, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 031-289500 eller per e-post: order@isicom.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas IsiCom AB per e-post till order@isicom.se. Om ordern har hunnit expedieras av IsiCom AB kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader IsiCom AB haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att IsiCom AB normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar IsiCom AB dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta IsiCom AB på 031-289500.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Mypack.  

Notera att varor inte kan avhämtas hos IsiCom AB. Order hos IsiCom AB kan inte heller dellevereras.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. IsiCom AB står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka IsiCom AB:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från IsiCom AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till IsiCom AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).   

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta IsiCom AB, antingen via mitt konto/orderhistorik på IsiCom AB:s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer eller ringa IsiCom AB (031-289500). Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela IsiCom AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till IsiCom AB. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till IsiCom AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till IsiCom AB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till IsiCom AB.  

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att IsiCom AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta IsiCom AB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp

För varor ur IsiCom AB:s ordinarie sortiment accepterar IsiCom AB retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.  

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta IsiCom AB. Reklamation får inte ske senare än 5 år efter mottagandet av en vara.  

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på IsiCom AB:s webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till IsiCom AB. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit IsiCom AB tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar IsiCom AB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).  
IsiCom AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka IsiCom AB:s kostnader för returen.

11. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit IsiCom AB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av IsiCom AB utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med IsiCom AB avseende ångerrätt) står IsiCom AB risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress: 

IsiCom AB 
Bäckstensgatan 9 
431 49 Mölndal 

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till IsiCom AB på 031-289500. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till IsiCom AB enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av IsiCom AB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. (Toughtested-produkter har normalt en 5årig garantitid) 
IsiCom AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

IsiCom AB:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.  

IsiCom AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda produkter eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på IsiCom AB:s webbsida.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har IsiCom AB rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare. IsiCom AB kan tillhandahålla support på produkter och gör så i så stor utsträckning IsiCom AB kan (031-289500).

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på IsiCom AB:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela IsiCom AB detta och att byta ditt lösenord.

17. Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att IsiCom AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. 

19. Immateriella rättigheter

Innehållet på IsiCom AB:s webbsida ägs av IsiCom AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från IsiCom AB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av IsiCom AB.

20. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på IsiCom AB:s webbsida möjliggör för besökare att lämna IsiCom AB:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av IsiCom AB och IsiCom AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. IsiCom AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från IsiCom AB av aktuell webbsida.

21. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). IsiCom AB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

22. Övrigt

IsiCom AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför IsiCom AB:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  
IsiCom AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på IsiCom AB:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. IsiCom AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Konsumentklagomål

Om din IsiCom AB-produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta IsiCom AB kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 031-289500, via chattfunktionen (om den är aktiv) på vår hemsida eller genom anmälan via ditt kundkonto.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som IsiCom AB har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på http://www.arn.se/konsument/.

24. Kontakta oss

Isicom AB
Adress: Bäckstensgatan 9
Isicom AB:s kundtjänst telefon: 031-289500
E-post: order@isicom.se
Organisationsnummer: 556457-8283
Mervärdesskattenummer: SE556457828301